Anketová otázka:

Ako hodnotíte umiestnenie Tatara v rebríčku?