Anketová otázka:

Kto si podľa vás zaslúži Trofej Lady Byng?