Anketová otázka:

Akou známkou by ste ohodnotili dresy Wild pre Winter Classic 2022?