Anketová otázka:

Aké umiestnenie dosiahne Slovensko na MSJ 2022?