Anketová otázka:

Kto si podľa vás zaslúži Cenu Jacka Adamsa?