Anketová otázka:

Podpíše Adam Ružička zmluvu pred štartom kempu?