1X2
  St. Louis - Vancouver
  Winnipeg - Philadelphia
  Ottawa - Boston
  Chicago - Montreal
  Anaheim - New Jersey 2.283.852.74
  Vegas - Dallas 2.063.903.15
  Edmonton - Calgary 2.123.873.03